Prihodnji ponedeljek skupščina KK Olimpija Ljubljana

V ponedeljek, 8. julija 2019, bo v prostorih Arene Stožice potekala skupščina Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana.

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, upravni odbor sklicuje skupščino Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 8. julija 2019, ob 10.00, v prostorih Arene Stožice.

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
  2. Potrditev zapisnika prejšnje seje skupščine Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana,
  3. Potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine,
  4. Pregled in potrditev letnega poročila za poslovno leto 2018,
  5. Soglasje skupščine k spojitvi društva Košarkarski klub Olimpija Ljubljana in društva Košarkarski klub Cedevita Zagreb v novo društvo Košarkarski klub Cedevita Olimpija Ljubljana s sedežem v Ljubljani,
  6. Razno.

Hkrati člane društva obveščamo, da je letno poročilo za poslovno leto 2018 od dneva objave tega obvestila dalje do dneva zasedanja redne skupščine, članom društva Košarkarski klub Olimpija Ljubljana na vpogled na poslovnem naslovu društva Košarkarski klub Olimpija Ljubljana, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro.

Skupščina je zaprta za javnost.