O Košarkarski Šoli

V okviru KK Cedevita Olimpija Ljubljana je že vrsto let organizirana košarkarska šola, ki je začela delovati pred mnogimi leti na pobudo takratnega vodje mladinskega pogona Zmaga Sagadina. Šola je nadalje delovala pod vodstvom vodij mladinskega pogona Lada Gorjana, Zorana Martiča, Nevena Spahije, Memija Bećirovića, Toneta Corela, Mladena Starčevića, Dušana Hauptmana, Janeza Drvariča in pokojnega Vojka Herksla. V obdobju od leta 2001 do leta 2004 je bila košarkarska šola pridružena h Košarkarski šoli Dušana Hauptmana. Od avgusta leta 2004 pa košarkarska šola Olimpije ponovno deluje samostojno.

Košarkarsko šolo Cedevite Olimpije sestavljajo centralna košarkarska šola, ki deluje v večih starostnih skupinah v dvorani bežigrajske gimnazije, elektro gimnazije na Vegovi, OŠ Brezovica pri Ljubljani in OŠ Vič. Vodja KŠ Cedevita Olimpija je Srečko Bester. Treningi potekajo dvakrat tedensko pod strokovnim vodstvom trenerjev.

Cilji košarkarske šole Cedevite Olimpije so, da trenerji udeležence seznanijo z osnovnimi elementi košarkarske igre (vodenje žoge, podajanje in lovljenje, met na koš, odkrivanje, vtekanje, protinapad, igre 1:1, 2:2,… itd) vse do igre 5:5. Udeleženci košarkarske šole so razdeljeni v vadbene starostne skupine ter tekmovalne ekipe in nastopajo v interni ligi KK Cedevita Olimpija Ljubljana. Prav tako igrajo številne prijateljske tekme proti drugim košarkarskim šolam (KŠ Heliosa, KŠ Dušana Hauptmana, KŠ Rogaške, KŠ Sanija Bečirovića...). Poleg omenjenih tekmovanj se mlajši udeleženci košarkarske šole zadnja leta udeležujejo tradicionalnega decembrskega turnirja v Novi Gorici (Sončkov dan) in festivala Male košarke v Slivnici. Mladi košarkarji so svoje znanje večkrat prikazovali tudi med glavnim odmorom tekem Olimpije.

Treninge mladih košarkarjev v Košarkarski šoli Cedevita Olimpija obiščejo tudi igralci članske ekipe in slovenski reprezentanti. Obiski igralcev se bodo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu.

V prihodnje so želje in cilji v Košarkarski šoli Cedevita Olimpija naslednje:
- še povečati število udeležencev v centrali košarkarski šoli in nadaljevanje uspešnega dela na OŠ Brezovica;
- zagotoviti in ohraniti visoko kakovost dela;
- košarkarsko perspektivne udeležence košarkarske šole, ki so zanimivi za tekmovalne ekipe Cedevite Olimpije, vključiti v le-te;
- udeležence, ki prenehajo z aktivnim igranjem košarke, zadržati v tem športu in jih usmerjati med sodnike, pomožne sodnike in trenerje.