1946-1955

Predhodniki današnje Olimpije - Svoboda, Enotnost, AŠK

Začetniki košarke v Sloveniji in predhodniki današnjih košarkarjev Olimpije so odmerili vsem kasnejšim rodovom jasno začrtano pot: biti vedno med prvimi in prvi! Olimpija je v vsej svoji zgodovini to tudi bila!

Ljubljanski gimnazijci so odigrali že 14. oktobra 1945. leta prvo uradno tekmo in naslednje leto 1946 pričeli z igralsko potjo v FD SVOBODA. Od leta 1947 pa do 1950 so bili organizirani v FD ENOTNOST. Zlato obdobje košarkarjev je bilo od leta 1951 do 1954, saj je AŠK Olimpija vtisnila najgloblji pečat v nadaljnji zgodovini kluba.

Od vsega začetka je bil izrazito študentski klub. Košarkarji so bili brez lastnega igrišča in bili so vse: igralci, trenerji, funkcionarji, prireditelji zabav, prostovoljci pri gradnji igrišča »Pod kostanji« v Tivoliju, ki je v naslednjih letih zaslovelo po vsej Sloveniji in nekdanji državi.